Центробежен вентилатор с обърнати напред лопатки

Центробежен вентилатор с обърнати напред лопатки

Центробежен вентилатор с обърнати напред лопатки